Skład Komitetu Głównego

OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY

WIEDZY I UMIEJETNOŚCI Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I WYTWARZANIA ODZIEŻY

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Marek Snycerski


Wiceprzewodniczący: doc. dr inż. Janusz Zieliński,

mgr inż. ElżbietaCzernik


Sekretarz naukowy: dr inż. Magdalena Owczarek


Członkowie Prezydium: dr inż. Agnieszka Cichocka,

mgr Edyta Cyganek,

mgrinż. Ewa Jachym,

mgr inż. Anna Fąfara,
mgr KatarzynaNieckarz,

mgr Aneta Gajos

                                                                                     Wiceprzewodniczący Komitetu Głównego

                                                                                                                       

                                                                                                                              mgr inż. Elżbieta Czernik

                 Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego  i  Ustawicznego  w Sosnowcu

                             

                                   KOMITETY GŁÓWNE DO PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW  II i III STOPNIA OLIMPIADY

                                                     ZAWODY II STOPNIA – OKRĘGOWE

Komitet Główny powołuje Komitety Okręgowe w składzie :

Przewodniczący – pracownik naukowy uczelni wyższej

Zastępca przewodniczącego  -przedstawiciel Kuratorium lub Ośrodka  Doskonalenia Nauczycieli województwa, w którym powołany jest Komitet Okręgowy

Członkowie - pięciu nauczycieli przedmiotów zawodowych (przedmiotów

teoretycznych i zajęć praktycznych), wybranych drogą losowania ze szkół

startujących w Olimpiadzie

Sekretarz - nauczyciel przedmiotów zawodowych

                                               ZAWODY III STOPNIA - CENTRALNE

Zawody III stopnia Olimpiady organizowane są przez Komitet Główny z siedzibą  w Sosnowcu.

Komitet Główny do przeprowadzenia zawodów centralnych składa się z:

Przewodniczący -pracownik naukowy uczelni wyższej (organizatora olimpiady)

Zastępca przewodniczącego  – pracownik naukowy uczelni wyższej

Członkowie -jeden nauczyciel przedmiotów zawodowych z CKZiU w Sosnowcu

i czterech nauczycieli przedmiotów zawodowych wybranych drogą losowania ze szkół startujących w Olimpiadzie

Sekretarz - Nauczyciel przedmiotów zawodowych CKZiU w Sosnowcu

W skład Komitetu mogą wchodzić również, jako członkowie, przedstawiciele innych uczelni, stowarzyszeń naukowych lub fundacji związanych z przemysłem mody.

© 2017 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
Używamy ciasteczek. Czytaj . . .