OTOCZENIE PRACODAWCÓW CKZIU POWIĘKSZA SIĘ - UNITY LINE

UL

prom5 kwietnia 2019 roku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu podpisało umowę partnerską z firmą UNITY LINE ze Szczecina. Współpraca została podpisana na rzecz podniesienia jakości i atrakcyjności kształcenia praktycznego uczniów Technikum nr 3 Gastronomiczno – Hotelarskiego kształcących się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik organizacji turystyki. Firma UNITY LINE będzie wspierać Centrum w realizacji procesu dydaktycznego poprzez organizację praktyk na jednostkach pływających dzięki czemu uczniowie Technikum nr 3 nabędą dodatkowe umiejętności związane z obsługą międzynarodowego ruchu turystycznego oraz poszerzą swoje kompetencje zawodowe. Podpisanie umowy partnerskiej wzmocni relacje ze środowiskiem pracy oraz wpłynie na budowanie otoczenia pracodawców Centrum.

© 2017 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
Używamy ciasteczek. Czytaj . . .