Kadra kierownicza

Dyrekcja

Dyrektor CKZIU
ELŻBIETA CZERNIK Dyrektor Centrum

Wicedyrektor CKZIU Gimnazjum nr 14
MAŁGORZATA NOWAK Wicedyrektor CKZIU
Gimnazjum nr 14Wicedyrektor CKZIU

MARIA KOŹMIN

Wicedyrektor CKZIU
Technikum nr 1 EkonomiczneWicedyrektor CKZIU

DARIUSZ CHUDZIK

Wicedyrektor CKZIU
Technikum nr 3 Gastronomiczno-Hotelarskie
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 GastronomicznaWicedyrektor CKZIU

JANUSZ CHMURZYŃSKI

Wicedyrektor CKZIU
Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 Rzemieślniczo-Artystyczna


Grażyna Siepielska-Bałaban
Ewa Jachym
Anna Kowalska

Kierownik Szkolenia Praktycznego
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
© 2017 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
Używamy ciasteczek. Czytaj . . .